Дорноговь аймгийн Мандах сумын ИТХ

Дорноговь аймгийн Мандах сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Төсөл сонгон шалгаруулах тов батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-17 19/06
2 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-17 19/04
3 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-17 19/03
4 Сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-17 19/02
5 Орон нутгийн сонгуулийн тойрог байгуулах, тойрогт ногдох мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-17 19/01
6 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 18/04
7 Сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байрлуулах байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 18/02
8 Сумын 2024 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 18/05
9 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 18/03
10 Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 18/01
11 Сумын жилийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/01
12 Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны (2020-2024 он) хөтөлбөрийн 2023 оны биелэлтийг үнэлэх
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/02
13 Үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/03
14 Сумын жилийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/04
15 2.Сумын жилийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/04
16 3.Сумын жилийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/04
17 Сумын 2023 оны төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/05
18 Сумын 2024 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/06
19 Сумын газар зохион байгуулалтын 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/07
20 Сумын байгаль хамгаалах, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, амьтны тархац, нөөцийг хамгаалах төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/08
21 Үйл ажиллагааг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-13 17/09
22 Сумын 100 жилийн ойг зохион байгуулах салбар комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-28 16/05
23 "Сумын 100 жилийн ой"-н хүрээнд хийгдэх бүтээлч ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-28 16/04
24 Санал дэмжин уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-28 16/03
25 Хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-28 16/02
26 Сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн сангийн нэрийн жагсаалтыг дэмжин уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-28 16/01
27 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-17 15/01
28 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-17 15/03
29 Хөөвөр орчмын газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-17 15/02
30 Төсөл сонгон шалгаруулах тов батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/07
31 Сумын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/01
32 Хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/02
33 Сумын 2023 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/03
34 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/04
35 Хөөвөр орчмын газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/05
36 "Хоршоог хөгжүүлэх сан"-ийн 2023 оны тэргүүлэх чиглэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/06
37 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус хороо шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/08
38 Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-06 14/09
39 ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-29 13/01
40 Газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-29 13/05
41 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-29 13/04
42 Газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-29 13/03
43 Төсөл сонгон шалгаруулах тов батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-29 13/02

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1402
549 / 39%
444 / 32%
202 / 14%
207 / 15%